Cookies og privatlivspolitik

Cookies & Privatlivserklæring

Taxa123.nu ønsker med denne erklæring at forklare hvordan vi håndterer dine personoplysninger

 1. Hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold. Hvis du ikke ønsker at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies <a href=”http://minecookies.org/cookiehandtering”> (Se vejledning her) </a>

Cookies

Vores hjemmeside anvender ”cookies”, det er en tekstfil som gemmes på din computer, mobil, tablet el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger og udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er som sagt muligt at slette eller blokere for cookies, se vejledning <a href=”http://minecookies.org/cookiehandtering”> her </a>

Websitet indeholder cookies fra flg. tredjeparter
– Google Analytics

Vi bruger Google Analytics til at analysere hvordan du bruger vores site, vi bruger ikke informationen til andet end statistik, men da der er tale om et statistiksystem der er placeret hos Google sendes statistikdata til Google analytics.

Nogle Google analytics-cookies slettes så snart du lukker din browser andre lagres i op til 2 år, medmindre du selv sletter dem.

 1. Dataansvarlig

Taxa123.nu er dataansvarlig.

Taxa123.nu kontaktoplysninger:

Taxa Syddanmark ApS

Fabriksvej 4,

6500 Vojens
att. Henning Schrøder

Taxa123.nu udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 1. Hvordan indsamler Taxa123.nu personoplysninger?

Taxa123.nu indsamler personoplysninger på flg. vis:

 • På B2B og B2C markedet, f.eks. registrerer vi oplysninger om kontaktpersoner hos kunder, leverandører og samarbejdspartnere.
 • Via browser cookies
 • Via TV-overvågning

Indsamling af personoplysninger samt behandling af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

TV-overvågningen er opsat som en tryghedsskabende foranstaltning for medarbejdere og gæster.

Overvågningen vil som udgangspunkt finde sted i kontorbygning, samt udendørs arealer og på værksteder.

Personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores hjemmeside, indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang til indhold, eller ved bookning af taxa-ture.

Vi indsamler flg. oplysninger om dig:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, samt andre almene personoplysninger (Ved bookning af taxa-ture)
 • Tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobil, dit IP-nummer, geografisk placering samt hvilke sider du klikker på(interesser).

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 1. Formål

Taxa123.nu indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål der beskrives nedenfor.

Taax123.nu’s formål med indsamlingen kan være ét eller flere af følgende:

 • Administration af din relation til Taxa123.nu
 • Salg og markedsføring overfor kunder
 • Sikkerhed
 • Opfyldelse af lovkrav
 1. Juridisk grundlag for behandling

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Taxa123.nu baserer behandlingen af dine personoplysninger.

Taxa123.nu behandler først og fremmest personoplysninger om eksterne parter fordi vi har en legitim interesse med mindre din interesse går forud for dette. Din interesse går forud for dette.

Af legitime interesser, som Taxa123.nu forfølger kan blandt andet nævnes registrering af kontaktpersoner hos samarbejdspartnere, sikkerhed, samt statistik om adfærd på hjemmesiden.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i forhold til lovgivningen, og vi sletter dem når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Der er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for hvornår oplysningerne slettes.

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af hjemmesiden, geografisk placering, køn, alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter i afsnittet om ”cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

 1. Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.

Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Taxa123.nu behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Taxa123.nu har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger Taxa123.nu har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Taxa123.nu alle oplysninger, som Taxa123.nu ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Taxa123.nu efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan ved skriftlig anmodning til Taxa123.nu enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e- mailadresse.

Du kan også kontakte Taxa123.nu, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Anmodningen fremsendes til:

Taxa123.nu A/S
Fabriksvej 4,
6500 Vojens

Att: Henning Schrøder

Taxa123.nu vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din e-mailadresse.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Taxa123.nu, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Taxa123.nu kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

 1. Hvis du ansøger om en stilling hos Taxa123.nu

Når du søger en stilling hos Taxa123.nu behandles de oplysninger, som du har givet os i forbindelse med din ansøgning.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e- mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund, pensionsforhold, samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

Taxa123.nu bruger oplysningerne til at vurdere, om vi ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

Hvis du bliver ansat hos Taxa123.nu gemmes dine oplysninger i overensstemmelse med Taxa123.nu’s interne persondatapolitik.

Ansøgninger fra kandidater, der ikke ansættes, opbevares som hovedregel i 6 måneder efter afslaget er givet.

Taxa123.nu beskytter dine personoplysninger i henhold til de beskrevne foranstaltninger under punktet 8 i nærværende erklæring.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Taxa123.nu behandler om dig, enten i forbindelse med opdatering af dine oplysninger, eller fordi du ønsker at Taxa123.nu sletter dine oplysninger, kan du rette henvendelse via info@Taxa123.dk eller via telefon +45 82 304 123.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.

 1. Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger

Taxa123.nu beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Taxa123.nu har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata. Taxa123.nu kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn på de systemer, hvor det er påkrævet.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Taxa123.nu NU underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Taxa123.nu sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Udover Taxa123.nu’s interne systemer benytter vi os af eksterne leverandører af IT-services. Vi har databehandleraftaler med alle relevante eksterne leverandører.

Taxa123.nu sletter dine personoplysninger, når vi efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

 1. Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Taxa123.nu’s behandling af personoplysninger kan du henvende dig skriftligt til:

Taxa123.nu A/S
Fabriksgade 4,
6500 Vojens
att: Henning Schrøder

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Eventuelle ændringer i denne erklæring meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Taxa123.nu’s hjemmeside.

Du kan se datoen for sidste revision af erklæringen nedenfor.

maj, 2018.

Udgiver

Hjemmesiden ejes og publiceres af:

Taxa Syddanmark ApS
Hansborggade 30,

6100 Haderslev

Telefon: 82 304 123

Mail: info@taxa123.nu

Taxa123.nu

Hansborggade 30, 6100 Haderslev

Telefon: +45 82 304 123
Email: info@taxa123.nu

CVR: 39249405