TAXA123.nu har følgende tilbud til vognmænd, der skal tilsluttes et nyt kørselskontor;

Kørselskontor

Efter den nye taxalov skal du som vognmand være tilknyttet et kørselskontor, for nuværende vognmænd findes der overgangsløsninger, der fremgår af Trafikstyrelsens hjemmeside om den nye Taxalov.

Skifter du/I fra bestillingskontor, kører landtaxa eller er du ny vognmand kan du blive en del af kørselskontoret Taxasyddanmark ApS, der kører under navnet TAXA123.nu – som bliver benævnelsen i det følgende

Pladsleje

I årene 2018, 2019 og 2020 er du/I garanteret at dine/jeres samlede omkostninger til TAXA123.nu maksimalt svarer kr. 60.000 excl. moms/vogn for et år. I TAXA123.nu betaler alle det samme, uanset hvor i landet man kører.

Udstyr og profil

TAXA123.nu giver et tilskud til vognmanden, svarende til prisen for systemet der installeres i vognen.

TAXA123.nu betaler den første montering af taxien.

Omkostning til profilindpakning af vognen afholdes af TAXA123.nu Der udleveres to sæt tøj/vogn til en samlet værdi på kr. 2.000,-.

Øvrige forhold

Alle priser som vores sælgere måtte opnå hos kunder, vil blive udbetalt til vognmanden i forhold til den kørsel, hans vogn eller vogne måtte have haft.

Den enkelte vognmand er frit stillet for at skaffe egne faste kunder, der betales alene et administrationsbidrag på 5% til TAXA123.nu

Vi kræver til gengæld:

At du binder dig økonomisk til og med 31.12.2020

At du tidligst kan opsige kontrakten den 31.12.2018.

At hvis du opsiger inden 31.12.2020, skal du tilbagebetale de omkostninger TAXA123.nu har haft i forbindelse med udstyr, montering, profilindpakning samt.

At hvis du går på pension eller du afleverer din(e) bevilling(er) og ophører med at være vognmand indenfor erhvervsmæssig persontransport, i en periode på mindst fem år, så skal du blot tilbagelevere det udlevere udstyr til TAXA123.nu.

At hvis du sælger din(e) bevilling(er) til 3. mand, skal du udrede gælden, hvis gælden ikke overtages af køber, dvs. at køber fortsætter hos TAXA123.nu

Der er ikke noget indskud, men alene krav om forudbetaling af månedspris til TAXA123.nu på 5.000 kr. excl. moms.

Taxa123.nu

Hansborggade 30, 6100 Haderslev

Telefon: +45 82 304 123
Email: info@taxa123.nu

CVR: 39249405